WELKOM   •   RECHTSTAKKEN   •   INCASSO ONLINE   •   ERELOON   •   CONTACT naam paswoord
Rechtstakken
 
  Het recht is een complex geheel van tientallen rechtsgebieden. Om u van zo goed mogelijke rechtshulp te kunnen voorzien, legt Probity zich met name toe op de volgende rechtsgebieden:

• Familierecht

• Verkeers-, verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, aanneming

• Handels- en economisch recht

• Contracten- en verbintenissenrecht

• Incasso Online

• Strafrecht

• Vennootschapsrecht

• Sociaal recht
 
 
JURIDISCH ADVIES

U wordt geconfronteerd met een juridisch probleem en wenst voorafgaandelijk een consultatie op het kantoor om het juridisch advies te kennen of informatie in te winnen.

U gelieve daartoe ons te contacteren waarop volgens de mogelijkheden van het ogenblik zal gepoogd worden u zo spoedig als mogelijk van een afspraak te voorzien.

***

U kan ons alsook online een eerste advies vragen welke wij zo goed als mogelijk zullen behandelen en beantwoorden.

Ons antwoord kan uiteraard slechts oriλnterend zijn gelet op de beperkte gegevens die kunnen worden verstrekt zonder bijkomend overleg.
 
 
 
Probity Advocaten © 2010 Algemene voorwaarden