WELKOM     RECHTSTAKKEN     INCASSO ONLINE     ERELOON     CONTACT naam paswoord
Incasso Online
 
  Incasso betreft een belangrijk onderdeel van het handelsrecht.

Meer en meer wordt u als handelaar in het huidige handelsverkeer geconfronteerd met onbetaald gebleven facturen.

Wanneer recuperatie in der minne niet meer mogelijk lijkt, doet u het best beroep op uw advocaat.

Probity kan voor u nog een allerlaatste aanmaning sturen. Volstaat dit niet, dan kan Probity uw facturen invorderen via gerechtelijke weg.

Teneinde de invordering zo vlot mogelijk te laten verlopen, biedt Probity u de mogelijkheid uw onbetaalde facturen en andere nuttige documenten via een eenvoudige interface in te laden op onze website.

Op elk ogenblik kan u de huidige stand van uw dossier in het privaat luik nazien.

Contacteer ons ter verkrijging van uw login en paswoord. Probity maakt u graag wegwijs in het private deel van de website.
 
 
PRIVAAT LUIK

 
 
 
 
Probity Advocaten 2010 Algemene voorwaarden