Alleenstaand
volledige kosteloosheid
max. € 878,00 netto/maand
gedeeltelijke kosteloosheid
tussen € 878,00 en € 1.128,00 netto/maand
Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste
volledige
kosteloosheid
max. € 1.128,00 netto/maand (=gezinsinkomen)
voorbeeld
1 persoon
€ 1.276,06
2 personen
€ 1.424,12
3 personen
€ 1.572,18
gedeeltelijke kosteloosheid
tss € 1.128,00 en € 1.377,00 netto/maand (=gezinsinkomen)
voorbeeld
1 persoon
€ 1.525,06
2 personen
€ 1.673,12
3 personen
€ 1.821,18
(+ 15% van € 987,09 = € 148,06 pp ten laste)

 

Rechtzoekende waarvan vermoed wordt dat zij onvermogend is